I en positiv anda där föreningens medlemmar tackades för deras engagemang höll IFK Kungälv under torsdagen sitt 74:e årsmöte. 

Under mötet tackade föreningens ordförande Tony Hjerstrand, som även blev omvald, för det enorma stöd klubben fått under våren av medlemmar, supportrar och sponsorer, något som ger energi till hela föreningen att arbeta vidare mot framtiden och fortsätta etablera oss som en av de bästa bandyföreningarna i Sverige på såväl senior- som ungdomsnivå.

Efter flera års arbete i styrelsen avtackades Sven-Göran Hall, Conny Olsson, och Tomas Ottosson för sina insatser i föreningen och in i styrelsen valdes Per-Arne Carlström, Linus Carlström och Christer Nyström.

När det gäller föreningens ekonomi redovisades ett positivt resultat för verksamhetsåret på 54 000 kronor.

Föreningen fick även beröm av revisorerna för att ha ”ordning och reda” i bokföringen. Revisorerna betonade också vikten av att arbeta för att få in mer intäkter för att bli mindre känsliga för de små marginaler en idrottsförening ofta brottas med.