Svenska Bandyförbundets ekonominämnd meddelade den 7 April att IFK Kungälv inte  beviljas elitlicens för säsongen 2016/­17.

Beslutet har enligt ekonominämnden (EN) fattats utifrån vad som framgår av  tävlingsbestämmelser avseende reglemente för elitlicens samt tillhörande anvisningar.

EN har funnit att IFK Kungälv i flera avseenden inte fullgjort vad som framgår av gällande  reglemente.  Enligt tävlingsbestämmelserna kap. 8 § 9.4 kan ekonominämndens beslut överklagas hos  förbundsstyrelsen.

Överklagan ska lämnas senast inom två veckor från det att beslutet  meddelats.  IFK Kungälvs styrelse kommer nu att se över eventuella möjligheter till en överklagan.

/IFK Kungälvs styrelse 2016-04-08