Ett samarbete mellan föreningarna som bedriver is-idrott i Kungälvs kommun ska på sikt stärka isidrotten i Kungälv. 

Fem föreningar Ytterby KK, IFK Kungälv, Kareby IS, Kungälvs IK och Kungälv SK har beslutat att gemensamt skapa en allians som driver projekt för att utveckla föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet samt utveckla gemensamma arbetsrutiner för att kostnadseffektivisera och organisera den interna verksamheten.

Från första januari 2017 är föreningarna organiserade i en gemensam styrgrupp, där gemensamma och viktiga frågor drivs, som stärker den långsiktiga utvecklingen. (Exempelvis ”Ambition Arena Kungälv”).

Föreningarna har sedan hösten 2014 i samarbete med kommunen tagit fram underlag för lokalisering och utformning av en multiarena. Föreningarna har också tagit fram visioner och planer för sociala projekt, som nu utvecklas vidare tillsammans med kommunen. “Ambition Arena Kungälv” innebär

Fler ungdomar deltar i föreningslivet.
• Unga och vuxna trivs och stannar kvar i föreningslivet.
• Ungdomar utvecklas till goda samhällsmedborgare.
• Aktivt föreningsliv som förenar.
• Minska kulturellt och socialt utanförskap
• Arbeta för och främja jämställdhet inom föreningarna.
• Utveckla nya arbetssätt och rutiner för framtidens förening.
• Främja och utveckla samarbete med näringsliv/skola • Samarbete mellan föreningar