Arena Kungälv har gått från en dröm till verklighet.

Arenagruppen, skridskoalliansen och respektive klubbars styrelser samlades ikväll på Skarpe Nord och i IFK Kungälv klubblokal för att informera om Arena Kungälv (Arena Kungälv är ett arbetsnamn tills vidare och inget som beslutats) och det fortsatta arbetet framåt för att utveckla arenan till en mötesplats för alla i Kungälvs kommun. Det stora arbetet för klubbarna kommer att bli att uppfylla kommunens ledord, ”minskad segregation”, ”ett attraktivt Kungälv där vi investerar i barn och ungdom” samt sist men inte minst, ”främja folkhälsan”. Från klubbarna krävs en satsning på ungdomar och integration. Hallen ska vara en social mötesplats som ger mjuka socioekonomiska värden tillbaka.

Arenan skall ligga, som tidigare meddelats i olika medier, mellan idrottsplatsen Yttern och Marstrandsvägen för att på ett naturligt sätt bygga ihop Ytterby med Kungälv.

Kjell Persson, projektledare från Kungälvs kommun, redogjorde för hur arbetet nogsamt gått till och enligt Kjell fastnade politikerna för den nybildade skridskoalliansen som visar på att klubbarna verkligen vill samarbeta och ge möjligheter för alla ungdomar att nyttja och pröva på skridskoidrotterna inom kommunen.

Hallen skall inrymma förutom en plan för ishockey och konståkning samt bandy, även utrymmen för café samt utbildningslokaler för klubbarna behov av olika typer av teoretiska utbildningar.

För bandyns utvecklingen i allmänhet och IFK Kungälvs i synnerhet kom detta besked som en mycket glad nyhet. Klubben kan nu ta ytterligare steg i sin egen utveckling mot att låta ungdomssektionen växa under drägliga förhållanden. Energikalkylen ligger på att is skall finnas i båda hallarna 7-8 månader om året. Förlängd säsong med 3-4 månader mot nu.

Även på den ekonomiska sidan kan situationen gå mot stabilare utveckling för IFK nu när klubben kommer under tak och vet att bade träning och match sker i Arena Kungälv.

- Äntligen! Detta sätter samarbetet med partners i en helt ny situation, säger IFK Kungälvs marknadsansvarige, Ola Dagliden.

Informationen om Arena Kungälv kom i elfte timman då säsongen så sakteliga går mot sitt slut och nästa i princip redan börjat. En bra avslutning på serien kan förlänga säsongen med elitserikval och då kan IFK ta riktigt bra fart mot nästa när klubben vet vad som väntar

- Vi kommer att arbeta på ett annorlunda sätt framöver när det gäller sponsorer, säger Ola.

- Vi är evigt tacksamma för alla som stöttat klubben, och nu kommer vi att kunna erbjuda helt andra saker tillbaka som kulminerar i och med en ny arena. Vi kommer att ha begränsat antal huvudsponsorer framöver, där vi erbjuder exklusivitet inom definierade stora branscher, där vi väljer att samarbeta djupare och mer långsiktigt med en huvudsponsor per bransch som också kan ha ett nätverk tillsammans med oss, samt vara del av ett övergripande nätverk. Vi tar sikte mot arenans invigning om ett par år, men vi drar igång dessa samarbeten omgående! Så de som vill hoppa på detta tåget får gärna höra av sig snarast, avslutar en entusiastisk Ola Dagliden!

När informationen om Arenan avslutats tog Isalliansens ordförande, Kenneth Hildebrand, ordförande i Kungälv hockey, ordet och hälsade att han är mycket stolt över att gruppen lyckats i sitt arbete med arenan men att det samtidigt nu inte går att slå sig till ro utan nu börjar det stora arbetet med att forma planer för att fylla arenan med innehåll såsom:

  • Minskad ekonomisk och kulturell segration
  • Socialt engagemang
  • Tillsammans rekrytera och samverka om t.ex. utrustning.
  • Gemensamma utbildningar i hur vi som ledare hanterar barn och ungdomar. Utbildningar om droger och alkohol och föräldrarutbildning
  • Lyfta jämställdhetsfrågan

Tidplanen är att under våren tas beslut i kommunstyrelsen och kommunalfullmäktige, upphandling sker därefter och planen är att sätta spaden i jorden till 2018 så den är klar till säsongen 2019.