Under lördagen samlades ett 80-tal medarbetare i IFK Kungälv till Kickoff och lansering av IFK 3.0. Dagen blev succé då föreningens medlemmar visade upp stor kraft och vilja att bygga ett starkt och stabilt IFK Kungälv. 

IFK 3.0 är benämningen på klubbens nya femårsplan med syfte att återta sin position på bandykartan efter nedflyttning och rekonstruktion. Dagen inleddes av ordförande Stefan Strand och därefter presenterades femårsplanen med värderingar, strävande, klubbens ”mission” och till sist visionen. Visionen är att bli Sveriges främsta bandyförening och var något som kittlade medarbetarna lite extra och det surrades i lokalen när det visades upp.

En vision är inget mål utan mer som en dröm, en dröm att sträva mot och det rådde ingen tvekan om att alla ville uppnå den visionen. IFK Kungälvs mission handlar inte främst enbart om sportsliga resultat utan om att vara en förening som lever efter sina värdegrunder om att vara en mötesplats där föreningens medlemmar utvecklas och trivs tillsammans.

Hur föreningen skall ta sig dit presenterades genom de mål som satts upp för de kommande åren. Målen visades som en trappa med stegring varje och år och där sista steget är en ambition, inget mål, att vinna SM-Guld i framtiden. Det smakade också fint att höra och se detta och med det ville klubben visa att det finns inget som säger att IFK inte kan bli både främsta bandyförening och ta SM-Guld. svårt? Javisst men det är inte omöjligt.

För att få kvalitet i allt som klubben gör presenterades en uppdaterad handbok med policys om hur vi skall leva och agera i föreningen. För att hjälpa alla på traven kommer alla lag att sportsligt revideras så klubben lever som vi lär. Revisonen skall ge ledarna tips om vad som kan förbättras så alla styr mot samma mål och skall på så vis fostra spelarna enligt klubbens uppdrag, att vara kommunens mest attraktiva mötesplats som fostrar trygga, friska och glada kamrater ,och genom bandyns gemenskap och  värderingar får dem att växa för samhällets bästa.

Richard Cander från SISU höll därefter ett intressant föredrag om Riksidrottsförbundets strategi 2025 som visar att alla lagidrotter tappar medlemmar till förmån för individuella idrotter. Spelare slutar idag redan vid 11-årsålder eftersom man idag börjar redan i fyraårsålder och då är man färdig vid 11 år visar forskningen. Ytterligare en sak att beakta är att idag vill man idrotta på sin ambitionsnivå, på egna villkor och när jag vill träna. Det är något att bita i för att behålla våra ungdomar.

Eftermiddagen avslutade med intensiv workshop där arbetsgrupperna som finns i föreningen, gick igenom sina arbetsuppgifter och uppdaterade dokumenten.

Det allmänna intrycket var att dagen var en succé och att klubben nu äntligen kan se framåt igen genom att föreningens medlemmar tillsammans är beredda att lägga full kraft i det arbetet.