Måndagen den 27e august klockan 18.00 kallar IFK Kungälv föreningens medlemmar till årsmöte i klubbstugan på Skarpe Nord. IFK Kungälv bjuder på kaffe och bulle och summerar den gånga säsongen.

Anledningen att årsmötet blir först i Augusti är att årsredovisning samt revision drog ut på tiden och styrelsen ville inte lägga årsmötet under semestern då många medlemmar då skulle ha svårt att närvara.

Kort kan nämnas att likviditeten fortsatt är ansträngd men föreningen redovisar ett positivt resultat även med rekonstruktionen borträknad.

Välkomna!

/ Styrelsen