Som en del av IFK Kungälvs 3-årsplan har klubben börjat jobba med en utveckling av vårt varumärke. Nu presenterar vi ett uppdaterat och justerat klubbmärke.

Det är föreningens marknadschef Patrik ”Putte” Sunnanängs (fd Johansson) som fått uppdraget att börja jobba med vårt varumärke. Första delen av arbetet som han och frilansdesignern Svante Pettersson tagit fram presenterades i våras där vårt nya matchställ presenterades med en design som kopplar an till vår historia och vår region. Nyligen kunde vi se resultatet av detta på A-lagets nya träningströjor. Nästa steg i detta arbetet är det uppdaterade och justerade klubbmärket.

Fokus på det uppdaterade klubbmärket har legat på ”städa upp” tidigare klubbmärke som inte helt följde de riktlinjer som finns för en kamratförening samt justering av färgen.- Det känns jättebra med det uppdaterade klubbmärket. Vi ser det inte som att vi har tagit fram ett nytt utan att vi gjort en förbättring av det tidigare och anpassad det för vår nya varumärkesprofil och för digital användning. Detta är något som många klubbar jobbat med just nu och det känns jättebra att vi implementerar detta säger Patrik ”Putte” Sunnanängs.

Några punkter som justerats i klubbmärket:

- En annan nyans av blått som nu är satt som vår standardfärg för klubben

- IFK-stjärnan har justerats utefter riktlinjer för en kamratförening

- Typsnitt har ändrats

- Tidigare klubbmärke var inte symmetriskt, detta har korrigerats

- Klubbmärket har anpassats för digital användning och för att vara enklare att trycka

Nästa del i vår varumärkesresa är att positionera varumärket och ta fram en slogan för klubben. Detta kommer att presenteras under hösten.