Äntligen:! 29 oktober 2021 har vi marknad som planerat.
Välkomna!

Kungälv Marknad (Fd Vikingamarknaden)

IFK Kungälv har sedan 1993 arrangerat ”Nya Vikingamarknaden” i Kungälv centrum.
Beroende på Corona situationen blev marknader 2020 samt början på 2021 inställda.

2021 års höstmarknad kommer vi nu genomföra som planerat.

Marknadstraditionen, Vikingamarknaden, fortsätter under namnet, Kungälv Marknad.
Marknaden är förnyad på följande sätt

• Nytt namn Kungälv Marknad
• Två marknader, april och oktober (sista fredagen före helgfri lördag )
• Bättre utnyttjande av Ytterbyvägen, där vi kan erbjuda plats för bil bakom stånden
• Marknadskontor hos Nattvandrarna Vuxen på stan Kungälv, Ytterbyvägen 7C
• Intensifierad annonsering
• Lägre marknadshyra

2021 års marknader enligt nedan

• Vårmarknaden fredagen den 23 april ( Inställd )
• Höstmarknaden fredagen 29 oktober

Under året kommer Klocktornet på Västra Gatan att rivas, vilket med hög sannolikhet innebär att ett antal marknadsplatser tillfälligt kommer att utgå.

Knalle-info
Varje år fylls marknadens platser så var ute i god tid med din platsbokning.

Priser
En marknadsplats omfattar 3X3 meter.
Platshyra:
• 400 kr/marknadsplats
• KMN-medlem 300 kr/marknadsplats

El: 100 kr/knalle

För livsmedelshantering gäller följande regler.
Översikt av platsnummer för Ytterbyvägen, Västra Gatan och Övrigt framgår av här.
Anmälan kan göras skriftligt via denna bokningsblankett alternativt via detta formulär på webben.

Eventuellt återbud behöver vi ha senast 2 veckor innan marknadsdag.
Anmälan är bindande.
Kontakta oss för ytterligare information.
Kontakta oss
Kungälv Marknad, IFK Kungälv
Att. Sten Källberg
Box 368
442 11 Kungälv
Mail: vikingamarknaden@ifkkungalv.se
Marknadsgeneral Sten Källberg 076-837 54 40