IFK Kungälv arrangerar sedan 1993 ”Nya Vikingamarknaden” i Kungälv centrum. Tillsammans med knallar och Kungälvsborna fylls gator och torg.

2019 års har vi marknader enligt nedan

  • Vårmarknaden fredagen den 26 april
  • Sommarmarknaden fredagen den 26 juli
  • Höstmarknaden höstmarknaden 25 oktober

Knalle-info

Kungälvs centrum fylls tre gånger per år med 100 glada knallar.

Varje år fylls marknadens alla platser så var ute i god tid med din platsbokning.

För livsmedelshantering gäller följande regler.

Översikt av platsnummer för Ytterbyvägen, Västra Gatan och Övrigt framgår av här.

Anmälan kan göras skriftligt via denna bokningablankett alternativt via detta formulär på webben.

Eventuellt återbud behöver vi ha senast 2 veckor innan marknadsdag.
Anmälan är bindande.
Kontakta oss för ytterligare information.

Kontakta oss
Nya Vikingamarknaden, IFK Kungälv
Att. Sten Källberg
Box 368
442 11 Kungälv

Mail: vikingamarknaden@ifkkungalv.se

Marknadsgeneral Sten Källberg 076-837 54 40